Guide to Buu Long pagoda – Hướng dẫn thăm quan chùa Bửu Long

Address81 Nguyen Xien Street, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Phone08. 3732 5059 – 0913 735 376
Most VenerableBuddhist monk Vien Minh

A.Transportation & Support Application:

1. Bus (91 minutes):

Pros: avoid traffic jams & get lost.

Cons: need to walk from the bus terminal to the pagoda about 2km.

Support application: 3G network and Moovit (software that supports bus terminal information and bus route information)

This article provides instructions on how to move from : Saigon Bus Operator Station No. 1 Pham Ngu Lao, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

SDT: (+84) 838 214 730. (If you are at another address just enter your address into the Origin of Moovit software, this software will support the bus and bus information that is right for you)

Route 1 (20 minutes): —> Take bus 19 (or 93) to Hang Xanh Fork.

Route 2 (28 minutes): —> Take trip 08 to the University of Technical Education.

Route 3 (28 minutes): —> Take bus 611 to the end of route 611 Long Son Resettlement Area.

At this point, you can walk (about 2 minutes about 2 km) from B road to turn right into Nguyen Xien and Buu Long pagoda.

2. Tour bus (1 day):

Pros: avoid getting lost, have a guide, accompanied by breakfast and lunch.

Cons: leaving early (5 – 6 am).

You need to consult the information suggested by the travel agency in advance. You type search keyword: “Du lịch chùa Bửu Long” and select the results that match your choice. Then contact the travel agency. A travel agency that suits the wishes of each individual, not specifically recommending any travel agency.

B. Motorcycle :

1.Motorbike rental:

Pros : proactively moving, delivering & receiving motorbikes in place, moving experience in Vietnam.

Cons : traffic jams, lost (maybe).

Supported applications: 3G network, Google Map & Google Translate (in case you need to ask for directions).

Motorcycle rental price is from 80,000 – 160,000 VND/day (4-8$). You need a driver’s license and passport. Payment of self-drive car rental under a one-time contract in cash before receiving the motorbike. The motorbike rental company will refund you the documents you received after returning the motorbike and pay the costs incurred (if any).

This article provides instructions on how to move from: Saigon Bus Operator Station No. 1 Pham Ngu Lao, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam to Buu Long Pagoda. Follow the red Dolly sign indicated below. Just go the right way on the road you will not be afraid of the wrong way.

C. Car :

1.Car rental: (Similar to rent a motorbike)

2. Cars booked by trip:

Pros: proactive movement, proactive time, shuttle to the place, prices listed in advance by software.

Cons: no.

Supported applications: 3G network, online booking software (Grab, Be, Vato, Mai Linh, Vinasun …) & Google Translate (in case you need to ask a question with a car driver).

The price for the ride is from 250,000 to 400,000 VND. You need to enter your departure and destination for the reservation software to pre-charge. If you agree, the driver will come to pick you up after 10 to 20 minutes. Note: In order for the driver to find you, please stand in front of a store marked on the map of the car reservation software and send a message with the store name and address to the driver.

This article introduces specific transportation information from : Saigon Bus Operator Station No. 1 Pham Ngu Lao, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam to Buu Long Pagoda.

*** Note: In case you get lost, stop in front of any store to show them the directions, they will note to guide you to a safe place.

“Xin chào, xin hãy chỉ giúp tôi đường đến chùa Bửu Long, 81 Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9 ?” (Hello, please show me the way to Buu Long Pagoda, 81 Nguyen Xien street, Long Binh Ward, District 9 ?)

2. Guide to Buu Long Pagoda:

Below is a map of Dolly sightseeing guide based on the 3D satellite map of Google Map note, which is just a guide, quite memorable for visitors to visit for the first time.

1 Main Gate
2 Motobike Parking
3 Vegetarian Restaurant
4 Pali school
5 The(Buddhist) Great Hall
6 Great Stupa Gotama Cetiya
7 The Monk Kitchen & Cafeteria
8 The Buddha statue Nirvana
9 LaoTam ‘s Worship Tower
10 The Bodhi Buddha Landscape
11 The Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist Tower
12 Monk dormitory

3. *** Some points to note when visiting Buu Long pagoda ***:

Dress politely, neat clothes, casual, discreet.

Bring drinking water to use along the way, remember to put waste in the right place.

If you want to take pictures in the worship areas, the sacred must consult the guide or the leader or the custodian of the temple to see if it allows photo taking.

Note areas where shoes are required to be removed outside before entering the electricity.

When visiting temples and shrines, do not make noise, joke or laugh out loud.

The above are all of the most detailed instructions that Dolly has gathered and researched from officially published sources. Hopefully, this article will best support domestic and foreign tourists visiting Buu Long pagoda. In addition, if you need to answer any more information related to the above article, do not hesitate to leave a message in the comment with your online mailbox address so Dolly can assist you as quickly as possible. I wish you all the best journeys in your life !!!

————————————————————–

B – Hướng dẫn thăm quan chùa Bửu Long

Địa chỉ81 Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM
Số điện thoại08. 3732 5059 – 0913 735 376
Trụ trìTỳ khưu Viên Minh

1.Hướng dẫn phương tiện di chuyển đến chùa Bửu Long

A.  Xe Bus : 

1.Xe Bus công cộng (91 phút) : 

Ưu điểm : tránh được kẹt xe, lạc đường.

Nhược điểm : phải đi bộ từ điểm cuối xe bus đến chùa khoảng 2km.

Bạn cần ứng dụng hỗ trợ : mạng 3G và Moovit (phần mềm hỗ trợ thông tin bến xe bus và thông chuyến xe bus)

Bài viết dưới đây giới thiệu thông tin di chuyển cụ thể từ  : Trạm Điều Hành Xe Buýt Sài Gòn số 1 Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam. SDT : +84 838 214 730. (Nếu bạn đang ở địa chỉ khác chỉ cần nhập địa chỉ của bạn vào Điểm xuất phát của phần mềm Moovit, phần mềm này sẽ hỗ trợ thông tin bến và chuyến xe phù hợp với bạn nhé)

Tuyến 1 (20 phút) : —> Bắt chuyến 19 (hoặc 93)  đến Ngã Ba Hàng Xanh.

Tuyến 2 (28 phút) : —> Bắt chuyến 08  đến Trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật.

Tuyến 3 (28 phút) : —> Bắt chuyến 611  đến trạm cuối tuyến 611 Khu Tái định cư Long Sơn.

Đến đây bạn có thể Đi Bộ (25 phút khoảng 2km) từ đường B rẽ phải vào Nguyễn Xiển đến chùa Bửu Long.

2.Xe Bus du lịch theo tour (1 ngày) : 

Ưu điểm : tránh được lạc đường, có hướng dẫn viên, có kèm ăn sáng và ăn trưa .

Nhược điểm : xuất hành sớm (5 – 6h sáng), bị động theo tour gồm 3 đến 4 điểm du lịch.

Bạn cần tham khảo trước thông tin được đề xuất bởi công ty du lịch để chuẩn bị tư trang. Bạn đánh từ khoá tìm kiếm ở trình duyệt website : “Du lịch chùa Bửu Long” rồi chọn kết quả phù hợp với lựa chọn của mình sau đó tiến hành liên hệ với công ty du lịch theo đề xuất thông tin công ty đính kèm. Ở đây Dolly chỉ hướng dẫn các bạn cách để tìm ra kết quả công ty du lịch phù hợp với mong muốn của mỗi cá nhân chứ không đặc biệt đề xuất bất cứ công ty du lịch nào nhé.  

B.  Xe Máy :

1.Xe máy thuê : 

Ưu điểm : chủ động di chuyển, giao & nhận xe máy tận nơi, trải nghiệm di chuyển tại thành phố HCM.

Nhược điểm : kẹt xe, lạc đường (có thể).

Bạn cần ứng dụng hỗ trợ : mạng 3G, Google Map & Google Translate (phòng khi bạn cần hỏi đường). 

Giá thuê xe máy giá từ 80.000 – 160.000vnd/ngày. Bạn cần có giấy phép lái xe và passport. Thanh toán tiền thuê xe tự lái theo hợp đồng 1 lần bằng tiền mặt trước khi nhận xe. Đơn vị cho thuê xe máy sẽ hoàn trả lại bạn các giấy tờ đã nhận sau khi trả xe và thanh toán các chi phí phát sinh (nếu có).

Bài viết dưới đây giới thiệu thông tin di chuyển cụ thể từ  : Trạm Điều Hành Xe Buýt Sài Gòn số 1 Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Chùa Bửu Long nhé. Bạn đi theo chỉ đường màu đỏ Dolly kí hiệu phía dưới nhé. Chỉ cần đi đúng theo khung đường trên các bạn sẽ không sợ bị nhầm đường nhé. 

***Chú ý : Trong trường hợp bạn bị lạc đường hãy dừng lại trước bất kì cửa hiệu hàng hoá nào đó nhờ giúp đỡ chỉ đường họ sẽ chỉ dẫn cụ thể cho bạn đường đến nơi an toàn nhé. Lưu ý không hỏi những người đang tham gia giao thông để tránh thông tin sai lệch và mất thời gian của bạn.

C.  Xe Ô Tô :

1.Xe Ô Tô thuê : (Tương tự xe máy thuê)

2.Xe Ô Tô đặt theo chuyến :

Ưu điểm : chủ động di chuyển, chủ động thời gian, được đưa đón tận nơi, giá niêm yết chính xác trước bằng phần mềm.

Nhược điểm : không có.

Bạn cần ứng dụng hỗ trợ : mạng 3G, phần mềm đặt xe online (Grab, Be, Vato, Mai Linh, Vinasun…)  & Google Translate (phòng khi bạn cần đặt câu hỏi với tài xế xe). 

Giá cho cuốc xe đi  giá từ 250.000 – 400.000vnd. Bạn cần nhập điểm đón và điểm đến của mình để phần mềm đặt xe tính tiền cho bạn cụ thể. Nếu bạn đồng ý thì tài xế sẽ đến đón bạn sau 10 đến 20 phút. Chú ý : để tài xế dễ tìm thấy bạn hãy đứng trước một cửa tiệm có ghi dấu trên bản đồ của phần mềm đặt xe và gửi tin nhắn có tên Cửa hiệu và địa chỉ cửa hiệu cho tài xế nhé.

Bài viết dưới đây giới thiệu thông tin di chuyển cụ thể từ  : Trạm Điều Hành Xe Buýt Sài Gòn số 1 Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Chùa Bửu Long.

2.  Hướng dẫn tham quan Chùa Bửu Long : 

Dưới đây là bản đồ thăm quan Dolly dựa trên bản đồ vệ tinh 3D của Google Map note chỉ dẫn lại, khá dễ nhớ cho khách thăm quan lần đầu tiên đến thăm quan nhé. 

1 Cổng Chính vào khu Chánh Điện
2 Chỗ gửi xe máy ( không quy định cụ thể tiền, tuỳ tâm)
3 Nhà hàng chay, chuyên phục vụ đồ ăn chay và thức uống cho du khách;
4 Tăng xá và trường học PàLi.
5 Chánh Điện;
6 Đại Bảo Tháp Gotama Cetiya
7 Trai Đường và Nhà Trù
8 Tượng Đài Niết Bàn Phật Cảnh
9 Tháp Ngài Lão Tâm
10 Bồ Đề Phật Cảnh
11 Tháp ngài Hộ Tông
12 Ni viện

3.  ***Một số điểm cần lưu ý khi thăm quan chùa Bửu Long*** : 

Ăn mặc lịch sự, trang phục gọn gàng, giản dị, kín đáo.

Mang theo nước uống để sử dụng dọc đường, nhớ bỏ rác đúng nơi quy định.

Nếu muốn chụp hình ở các khu vực thờ phụng, linh thiêng phải hỏi ý kiến của hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn hay người trông coi chùa xem nơi đó có cho phép chụp ảnh hay không.

Chú ý các khu vực yêu cầu phải cởi bỏ giày dép để bên ngoài trước khi vào bên trong điện.

Khi tham quan đền chùa không nên làm ồn, đùa giỡn hay cười to tiếng. Hành động đó không chỉ làm ảnh hưởng đến không gian tu hành của các sư thầy mà bạn còn để lại ấn tượng xấu trong lòng khách du lịch khác đến thăm quan.

Trên đây là tất cả hướng dẫn chi tiết nhất mà Dolly đã cóp nhặt và nghiên cứu từ các nguồn tài liệu được công khai chính thống. Hi vọng bài viết này sẽ hỗ trợ tốt nhất cho khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan tại chùa Bửu Long. Ngoài ra nếu bạn cần giải đáp thêm bất kì thông tin nào liên quan đến bài viết trên thì đừng ngại để lại tin nhắn dưới comment kèm theo địa chỉ hộp thư trực tuyến của bạn để Dolly có thể hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể nhé. Chúc các bạn luôn có những chuyến đi tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình !!!

Published by Hồng Phan

Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà của Dolly, Mình là Hồng Phan, mọi người hay gọi mình là Dolly. Mình rất thích tên gọi này bởi vì nó có nguồn gốc từ động vật có vú đầu tiên được nhân bản tại viện Roslin, đại học Edinburgh, Scotland. Dolly hy vọng mang nhiều giá trị tinh thần cũng như nhân sinh quan tốt đẹp đến cuộc sống xung quanh, như cuộc đời của cô cừu Dolly vậy. Dolly sáng lập Beautiful Life - một dự án nhằm phát triển các sản phẩm phục vụ thói quen sinh hoạt của con người mà thân thiện với môi trường. Ngoài ra, Dolly cũng là một chuyên gia sáng tạo nghệ thuật, hỗ trợ định hướng phát triển tư duy và xây thương hiệu cá nhân cũng như thương hiệu tuyển dụng cho doanh nghiệp. Dolly mong muốn thông qua ngôi nhà của mình sẽ giúp ích được cho tất cả những người ghé thăm và giành thiện cảm cho mình.

4 thoughts on “Guide to Buu Long pagoda – Hướng dẫn thăm quan chùa Bửu Long

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: