Buu Long – The Temple Of Heaven – Chùa Bửu Long Việt Nam tiên cảnh giữa hồng trần

Buu Long – The Temple Of Heaven

“I am always proud and loves my homeland like all Vietnamese. That place has the childhood, friends, lover, family …All of that make my soul feel very sweet. Today, I would like to introduce one of the temples that have been recognized by National Geographic as one of the two Vietnamese temples in the top 20 most beautiful temples in the world. That was built in 1942 – Buu Long Temple.”

The pagoda is designed according to Southeast Asian architectural culture also known as the ancient PhuNam culture, so it has some similarities with the temple architecture of Thailand, Burma, Laos, etc … but Buu Long Pagoda is completely is a Vietnamese temple.

This article is divided into 2 parts:

A- Introducing information about Buu Long Pagoda : the birth context, construction, restoration items from 1942 to the present & major holidays at the temple.

B- Guide transportation, main sightseeing content, and some important things to keep in mind when visiting a religious tourist site.

A – Interesting information about Buu Long Pagoda


Address

81 Nguyen Xien Street, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Telephone 08. 3732 5059 – 0913 735 376
Most VenerableTỳ khưu VIÊN MINH
Buu Long address

1. Background of establishment

Source : https://www.budsas.org/uni/z-photos/chua_nguyenthuy/chua_buulong.htm

Buu Long pagoda is designed according to Southeast Asian architectural culture (also known as the ancient Funan Buu Long Pagoda has an area of ​​over 11 hectares, located in the Ethnic Cultural Historical Park (Thai Binh Blocks 1, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City). It founded by layman – Vo Ha Thuat in 1942.

– Layman Vo Ha Thuat was born on April 2, 1901 in Buu Long commune, Bien Hoa, Dong Nai province & died on November 28, 1969. His father was district chief – Vo Ha Thanh and his mother was Mrs. Nguyen Thi Ngap.

– He came from the ultimate richness but he was very kind. He was soon successful both in career and his life. He had five sons and a daughter with his wife – mr Truong Thiem Hoa.

– Despite he had a successful career, a rich life and a happy family. He stilled chose to practice with Buddhism. Therefore, from the beginning of Theravada Buddhism to Gia Dinh – Sai Gon, he went to take refuge with BuddhaSasana at Buu Quang temple, that was the first center of Theravada Buddhism in Go Dua, Thu Duc district, Ho Chi Minh city.

– In 1942, he chose to buy a part of the hill at Thai Binh hamlet, Long Binh commune in district 9 to build a Buddhist monastery(Buu Long temple now).

– In 1958, the Vietnamese Theravada Buddhist Association was born, he donate his Buddhist monastery(Buu Long temple now) to the Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist and since then Buu Long pagoda has been officially built.

2. Development process

– In 1961, Venerable Narada Mahàthera (Sri Lankan Buddhist Sangha) gave Buu Long pagoda a Bodhi tree (originated from the Great Bodhi tree that Buddha cultivated into righteous results in Bodhgaya, India). The Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist built Bodhi Buddha Landscape where to commemorate the Buddha attained enlightenment .

– In 1965 layman Vo Ha Thuat officially became a renunciate – a legal name of Lao Tam. In 1969, Lao Tam was died. Venerable and Buddhists built a worship tower, on the southeast hill in the monastery compound to show their gratitude.

Lao Tam’s Worship Tower

– In 1981, the Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist died. The Vietnamese Theravada Buddhist Association built the Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist Tower behind the Bodhi Buddha Landscape, to commemorate the virtue of the founder of Theravada Buddhism in Vietnam.

– The Vietnamese Theravada Buddhist Association was abbatial, there were 4 BuddhaSasanas taking turns to assist: Dai Duc Lao Tam (1965-1969), Dai Duc Ngu Tam (1969-1976), Dai Duc Tang Hue (1976-1981).

– In 1982, according to the will of the The Vietnamese Theravada Buddhist Association, Venerable Vien Minh was appointed as the Head of the Buu Long Temple by The Vietnamese Theravada Buddhist Association. During Venerable Vien Minh’s time as the abbot, he appointed Venerable Buu Duc was Buddha Sasanas continuously renovated & restored the Buu Long Pagoda into a famous landmark representing the Theravada Buddhist culture in the Ethnic Cultural Historical Park.

Venerable Vien Minh. Source : https://baotangnhanhoc.org/

3. Construction and restoration of Buu Long Pagoda from 1942

– In 1992, Trainning Center of Vietnamese Theravada Buddhist was built.

– In 1993 restored the Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist Tower, where have a wax statue of the Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist that was teaching Venerable and Buddhists about Buddhism.

The wax statue of the Progenitrix Vietnamese Theravada Buddhist.
Source : https://www.budsas.org/uni/z-photos/chua_nguyenthuy/chua_buulong.htm

– In 1995 restored  Bodhi Buddha Landscape.

Bodhi Buddha Landscape
Source : https://baotangnhanhoc.org/

– In 1996, build Monk dormitory and Pali school.

– In 2000, build the kitchen and the cafeteria.

– In 2002, the ascetic Bohisattva cave was built according to the design of Venerable Vien Minh.

– In 2004 restored the(Buddhist) Great Hall.

– In 2005, build Buddha statue Nirvana.

– In 2007, build Great Stupa Gotama Cetiya.

4. Buu Long Pagoda has the following characteristics:

– Activities based on the Theravada tradition (Theravāda) take the Tripitaka Pali as the root.

-The architecture was built according to ancient Buddhist culture. Which are directly derived from the Suvannabhumi civilization.

– Buu Long Pagoda has been recognized as a part of the National Cultural History Park. This is very consistent with the decision of the Vietnam Buddhist Research Institute to: set up the office of Nam Tong Buddhist to became the Nam Tong Buddhism Research and Introduction Center. With the purpose of introducing the history of formation, development and dedication of Theravada Buddhism to culture, education, morality,…

– In addition to religious activities and religious education, Buu Long Buddhist Research Institute also participates in very good community support activities: health and charity. (Charity Department, Red Cross and Clinics).

– Currently, the number of people surveyed Theravada Buddhism is increasing. Therefore, the Buu Long Buddhist Research Institute is striving to promote its potential to meet the needs of the people.

5. Big events are organize at Buu Long pagoda every year

– Dhutaṅga night longevity (15th of the 1st lunar month)

– Vesākhapūjā festival (15th of the 4th lunar month)

– Vu Lan festival (Ullambana)(15th of the 7th lunar month & 30th of the 8th lunar month )

– The Dead Anniversary of the Progenitrix Theravada Buddhist (26th of the 9th lunar month)

– The Offering Of The Cathina Cloth (17th of the 9th lunar month)

(*** Thank you very much to the Representative of Website : www.trungtamhotam.com for the article ““ Các chùa Nguyên Thuỷ tại Tp.HCM – CHÙA BỬU LONG” link : http://trungtamhotong.org/index.php?module=sulieu&function=detail&id=5  & the article : “Các bậc trưởng lão – Đại Đức Lão Tâm” thuộc link :http://trungtamhotong.org/index.php?module=sulieu&function=detail&id=117  I have completed my article about Buu Long Pagoda in the most honest and historical way.)

—————————————————

CHÙA BỬU LONG VIỆT NAM – TIÊN CẢNH GIỮA HỒNG TRẦN

Cũng như những công dân khác tại Việt Nam, Dolly cực kì tự hào và yêu thương quê hương mình. Nơi đó có tuổi thơ êm đềm, có người thân, có người Dolly thương…có mọi thứ đủ để tâm hồn của Dolly luôn cảm thấy ngọt ngào mỗi khi nhớ về. Và khi trưởng thành, vững đôi cánh bay đi khắp năm châu bốn bể, lòng tự hào và niềm yêu thương quê hương càng được nhân rộng và khắc cốt ghi tâm sâu sắc hơn bao giờ hết. Dolly chỉ có một mơ ước, mơ ước tột bậc rằng một ngày nào đó sẽ đưa được một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp về con người, văn hoá, cũng như về danh lam thắng cảnh của Việt Nam sánh ngang cùng tuyệt cảnh của bạn bè trên khắp thế giới. Và để biến ước mơ ấy thành sự thật, Dolly luôn nỗ lực làm việc hết mình với mỗi ý tưởng và dự án. Với tất cả tình yêu & sự tự hào sâu sắc ấy hôm nay Dolly trân trọng giới thiệu đến các bạn một trong những ngôi chùa đã được National Geographic công nhận là một trong hai chùa Việt Nam trong top 20 chùa đẹp nhất thế giới được xây dựng từ năm 1942 – Chùa Bửu Long.

Chùa Bửu Long được thiết kế theo văn hoá kiến trúc Đông Nam Á, tức văn hoá Phù Nam xưa, nên có đôi nét giống giống nhau với triến trúc chùa tháp Thái Lan, Miến Điện, Lào v.v… nhưng chùa Bửu Long hoàn toàn là chùa Việt Nam, không phải do người Thái xây dựng, các bạn nên lưu ý kĩ thông tin này tránh nhầm lẫn tên gọi chùa Bửu Long là chùa Thái Lan nhé. Để biết rõ hơn những thông tin thú vị về chùa Bửu Long mời các bạn đọc chia sẻ của Dolly phía dưới nhé. 

Bài viết này được chia làm 2 phần : 

A – Giới thiệu thông tin về Chùa Bửu Long.(bối cảnh ra đời, hạng mục xây dựng & trùng tu, những ngày lễ lớn tại Chùa)

B – Hướng dẫn phương tiện di chuyển, nội dung thăm quan chính khi đến chùa Bửu Long, và một số điểm cần lưu ý khi thăm quan địa điểm tôn giáo.

A – Những thông tin thú vị về Chùa Bửu Long 

Source : https://www.budsas.org/uni/z-photos/chua_nguyenthuy/chua_buulong.htm

Địa Chỉ

81 Đường Nguyễn XiểnPhường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM
Điện Thoại08. 3732 5059 – 0913 735 376
Ni viện: 08. 3888 9168
Trụ TrìTỳ khưu VIÊN MINH

1. Bối cảnh ra đời

– Thiền Viện Tổ Đình Bửu Long nguyên là một Tịnh Thất (Thời Phật còn tại thế, nơi tu tập của cộng đồng tu sĩ, được gọi là Tịnh xá, xung quanh Tịnh xá, mỗi vị có một am thất riêng cho từng cá nhân được gọi tịnh thất) có khuôn viên rộng hơn 11 hecta. Nằm trong Công Viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc, tại Khu phố Thái Bình 1, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, do cư sĩ Võ Hà Thuật thành lập năm 1942.  

– Cư sĩ Võ Hà Thuật sinh ngày 02 tháng 04 năm 1901 tại xã Bửu Long, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mất ngày 28 tháng 11 năm 1969 . Thân phụ là cụ Đốc Phủ Sứ Võ Hà Thanh và thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Ngạt.

– Xuất thân từ dòng dõi giàu có nhưng ông là người rất trọng nhân nghĩa, quý bậc hiền tài, giúp đỡ người nghèo, sống tuân theo đạo lý. Cư sĩ Võ Hà Thuật đã sớm thành danh về mặt sự nghiệp lẫn việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ông cùng vợ là bà Trương Thiêm Hoa đã lần lượt sinh ra năm cậu con trai và một người con gái.

– Mặc dù có một đời sống trưởng giả phú túc và một gia đình đầm ấm, ông vẫn là người túc duyên với Đạo. Chính vì vậy mà ngay từ buổi đầu Phật Giáo Nguyên Thủy mới hoằng hóa vào vùng Sài Gòn, Gia Định. Ông đã đến quy y học đạo với Ngài Hộ Tông tại ngôi chùa Bửu Quang, trung tâm hoằng pháp đầu tiên của Phật Giáo Nguyên Thủy tại Gò Dưa, quận Thủ Đức.

– Năm 1942, ông quyết tâm từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, một mình qua Thủ Đức (nay là quận 9) chọn mua lại một phần ngọn đồi tại ấp Thái Bình, xã Long Bình để lập tịnh thất vui thú điền viên, sớm hôm tu dưỡng.

– Năm 1958, nhân Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam ra đời, ông dâng cúng tịnh viên này đến Thiền sư Hộ Tông-vị Tổ sáng lập và cũng là đức Tăng Thống đầu tiên của Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam, để thành lập thiền viện và từ đó Thiền viện Bửu Long đã được Tổ chính thức xây dựng. 

2. Quá trình phát triển

– Năm 1961 Ngài Narada Mahàthera (Tăng Trưởng Phật giáo Sri Lanka) tặng thiền viện một cây Bồ-Đề có nguồn gốc từ cây Đại Bồ-Đề Đức Phật thành đạo tại Bồ-Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Tổ Thiền sư Hộ Tông rất quý cây Bồ-đề này nên đã xây dựng Bồ-đề Phật Cảnh để tưởng niệm nơi Đức Phật Thành Đạo(các bạn có thể đi thăm cây bồ đề này theo hình chỉ dẫn của Dolly phần B nhé).

– Năm 1965 cư sĩ Võ Hà Thuật mới chính thức được Tổ truyền đại giới, pháp hiệu Lão Tâm. Năm 1969 Đại đức Lão Tâm viên tịch, hưởng thọ 68 tuổi. Để tỏ lòng tri ân Đại đức Lão Tâm, Chư Tăng Phật tử đã xây tháp phụng thờ nằm trên ngọn đồi phía Đông Nam trong khuôn viên thiền viện.

Tháp phụng thờ Đại đức Lão Tâm

– Năm 1981 Tổ Hộ Tông viên tịch, hưởng thọ 88 tuổi, Tháp Tổ được Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam phụng lập ngay sau Bồ-đề Phật Cảnh. Nhằm mục đích đời đời tưởng niệm ân đức cao dày của vị Tổ sáng lập Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam, cũng là vị Tổ khai sơn Thiền viện Bửu Long.

– Dưới thời Tổ Hộ Tông làm Viện Chủ có 4 vị Trụ Trì thay phiên trợ lý: Đại Đức Lão Tâm (1965-1969), Đại Đức Ngự Tâm (1969-1976), Đại Đức Tăng Huệ (1976-1981).

– Năm 1982, theo di chúc của Tổ, Hòa thượng Viên Minh được Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam bổ nhiệm về thừa kế chức vụ Viện Chủ Thiền Viện Bửu Long. Trong thời gian tại chức, Hòa thượng Viên Minh đã cử Thượng tọa Bửu Đức làm Trụ Trì và đã liên tục trùng tu, tôn tạo chùa Bửu Long thành một ngôi chùa danh lam tiêu biểu cho văn hóa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam nằm trong Công Viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc.

Hoà Thượng Viên Minh. Source : https://baotangnhanhoc.org/

3. Hạng mục xây dựng & trùng tu Chùa Bửu Long từ năm 1942 đến nay

– Năm 1992 xây dựng Ni Viện để đào tạo Ni Chúng Nam Tông. 

– Năm 1993 trùng tu thiền thất của Tổ để làm Tổ đường lưu niệm chỗ trú ngụ và sinh hoạt hàng ngày của Tổ trong những năm tu hành cũng như hoằng dương chánh Pháp tại thiền viện Bửu Long. Trong Tổ Đường có tượng sáp của Tổ đang ngồi tự nhiên dạy đạo cho chư Tăng, Ni, Phật tử mỗi khi đến tham vấn.

Tượng sáp của Tổ đang ngồi tự nhiên dạy đạo cho chư Tăng, Ni, Phật tử mỗi khi đến tham vấn.
Source : https://www.budsas.org/uni/z-photos/chua_nguyenthuy/chua_buulong.htm

– Năm 1995 Hòa thượng Viên Minh cùng với Hòa thượng Hộ Pháp (đệ tử của Tổ du học ở Miến Điện và Thái Lan gần 30 năm trở về) trùng tu Bồ-Đề Phật cảnh để tỏ lòng tri ân cũng như thực hiện tâm nguyện của Tổ trước khi viên tịch.

Bồ-Đề Phật cảnh
Source : https://baotangnhanhoc.org/

– Năm 1996 xây dựng Tăng xá và trường học Pàli do Hòa thượng Hộ Pháp vận động Phật tử Thái Lan, Miến Điện và Việt Nam cúng dường, để nói lên tinh thần đoàn kết giữa Phật giáo ba nước.

– Năm 2000 xây dựng Trai Đường và Nhà Trù để cung ứng nhu cầu sinh hoạt truyền thống như để bát, trai Tăng …

– Năm 2002 xây dựng Động Bồ-Tát khổ hạnh theo sáng kiến thiết kế của Hòa thượng Viên Minh để tưởng niệm Bồ-Tát Siddhattha tu 6 năm khổ hạnh trong một hang động trên núi Khổ Hạnh Lâm gần Bodh Gaya, Ấn Độ.

– Năm 2004 trùng tu Chánh Điện. Chánh điện trước đây là di tích của Tổ và Đại Đức Lão Tâm để lại. Vì vậy chủ yếu là trùng tu cho khang trang và tiện nghi hơn nhưng vẫn giữ lại hình dáng cũ. Chỉ thêm phần tiền đường và một vài chi tiết phối hợp giữa kiến trúc Phật giáo Đông Nam Á với kiến trúc triều đại nhà Nguyễn.

– Năm 2005 xây dựng tượng đài Niết-Bàn Phật Cảnh gồm một Tượng Phật nằm tạc từ đá granite dài 8m, nặng trên 50 tấn. Chung quanh trang trí 10 trụ đèn cũng bằng đá granite điêu khắc theo mẫu trụ đá vua Asoka tại các Phật tích Ấn Độ.

– Năm 2007 khởi công xây dựng Đại Bảo Tháp Gotama Cetiya, để tôn thờ XáLợi Phật và Chư Đại Thánh Tăng. Mặt bằng xây dựng tháp rộng trên 2000m2, cao khoảng 70m so với mặt biển. Một kiến trúc vừa hoành tráng hiện đại vừa biểu hiện nét cổ kính nhất của nền văn minh Suvannabhumi cổ đại trong vùng Đông Nam Á.

4. Thiền Viện Tổ Đình Bửu Long có những đặc điểm như sau

– Sinh hoạt theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravàda) lấy Tam Tạng Pāḷi làm gốc, đồng nhất với các nước Phật giáo Nam Tông trong vùng Đông Nam Á.

– Kiến trúc theo văn hóa Phật Giáo cổ đại có nguồn gốc trực tiếp từ nền văn minh vùng Suvannabhumi ảnh hưởng văn minh Phật giáo Ấn Độ thời đại vua Asoka, còn đậm nét ở Ankor Wat và các tháp Chàm Việt Nam.

– Thiền Viện Tổ Đình Bửu Long đã được công nhận là  một hạng mục trong Công Viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc. Điều này phù hợp với quyết định của Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam là biến văn phòng đại diện của Ban Phật Giáo Nam Tông tại đây thành Trung Tâm nghiên cứu và giới thiệu Phật giáo Nam tông : lịch sử hình thành, lịch sử phát triển, cách thức tổ chức, sinh hoạt, và giới thiệu cặn kẽ sự cống hiến của Phật Giáo Nguyên Thủy cho nền văn hóa, giáo dục, đạo đức, v.v… của đất nước nói riêng. Đồng thời nghiên cứu và phổ biến thông tin về những đóng góp giá trị trong lịch sử của Phật giáo Nguyên Thủy thế giới cho nền văn minh nhân loại.

– Ngoài sinh hoạt tôn giáo và giáo dục tôn giáo, Thiền viện Tổ Đình Bửu Long còn rất tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như : công tác y tế và từ thiện xã hội. Hiện Thiền viện Tổ Đình Bửu Long có các tổ chức hỗ trợ cộng đồng như sau : Ban Từ Thiện, Chi Hội Chữ Thập Đỏ và Phòng Khám Bệnh (chuyên phát thuốc miễn phí hoạt động vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần).

– Hiện nay, ngày càng có nhiều người nghiên cứu Phật Giáo Nguyên Thủy, vì vậy Thiền viện Tổ Đình Bửu Long đang nỗ lực phát huy tiềm năng của mình để đáp ứng nhu cầu thiết thực và chính đáng của quần chúng về cả hai mặt pháp học và pháp hành.

4. Những sự kiện lớn được tổ chức tại Thiền Viện Tổ Đình Bửu Long

– Đêm thọ đầu đà kỷ niệm ngày Thánh Hội – ngày rằm tháng Giêng ÂL.

– Lễ Tam Hợp (Đản Sanh, Thành Đạo, Niết-bàn) – ngày Rằm tháng Tư ÂL.

– Lễ Để Bát Báo Hiếu – ngày Rằm tháng Bảy và 30 tháng Tám ÂL.

–  Lễ Giỗ Tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam – ngày 26 tháng Bảy ÂL.

–  Lễ Dâng Y Kathina – ngày 17 tháng Chín ÂL.

(***Trân trọng cảm ơn sự đồng ý chia sẻ thông tin từ Đại Diện Trang Web Trung Tâm Hộ Tâm về bài viết “ Các chùa Nguyên Thuỷ tại Tp.HCM – CHÙA BỬU LONG”  thuộc link :  http://trungtamhotong.org/index.php?module=sulieu&function=detail&id=5 . “Các bậc trưởng lão – Đại Đức Lão Tâm” thuộc link : http://trungtamhotong.org/index.php?module=sulieu&function=detail&id=117 ) nhờ có các bài viết trên Dolly đã hoàn thành bài viết của mình về Chùa Bửu Long chân thật và sát với lịch sử nhất.

Published by Hồng Phan

Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà của Dolly, Mình là Hồng Phan, mọi người hay gọi mình là Dolly. Mình rất thích tên gọi này bởi vì nó có nguồn gốc từ động vật có vú đầu tiên được nhân bản tại viện Roslin, đại học Edinburgh, Scotland. Dolly hy vọng mang nhiều giá trị tinh thần cũng như nhân sinh quan tốt đẹp đến cuộc sống xung quanh, như cuộc đời của cô cừu Dolly vậy. Dolly sáng lập Beautiful Life - một dự án nhằm phát triển các sản phẩm phục vụ thói quen sinh hoạt của con người mà thân thiện với môi trường. Ngoài ra, Dolly cũng là một chuyên gia sáng tạo nghệ thuật, hỗ trợ định hướng phát triển tư duy và xây thương hiệu cá nhân cũng như thương hiệu tuyển dụng cho doanh nghiệp. Dolly mong muốn thông qua ngôi nhà của mình sẽ giúp ích được cho tất cả những người ghé thăm và giành thiện cảm cho mình.

5 thoughts on “Buu Long – The Temple Of Heaven – Chùa Bửu Long Việt Nam tiên cảnh giữa hồng trần

  1. My great grandfather is Vo Ha Thuat and I greatly appreciated visiting this informative article that you have created.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: